Služby Božie – 1. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. nedeľa po Svätej Trojici.

Piesne: 213, 486, 197, 669, A51.