Služby Božie – 3. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 3. nedeľa po Svätej Trojici.

Piesne: 189, 59, 260, 221, A53.