Služby Božie – 7. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 7. nedeľa po Svätej Trojici.

Piesne: 209, 238, 201, 641, A60.