Biblická hodina 16_8_2023

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z Biblickej hodiny zo dňa 16.8.2023.

Druhá kniha Kráľov: 20. kapitola