Služby Božie – 12. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 12. nedeľa po Svätej Trojici.

Piesne: 607, 237, 197, 619, A58.