Služby Božie – 15. nedeľa po Svätej Trojici_Zlatá konfirmácia

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 15. nedeľa po Svätej Trojici_Zlatá konfirmácia.

Piesne: 383, 624, 634, 643, 319, A62, 263.