Zborový život v mesiaci november

On sám rozprestrel nebesá a kráča po vysokých vlnách mora.
On učinil Veľký voz i Orion, Plejády i súhvezdia južnej oblohy.

    Jób 9,8-9

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci november: