Služby Božie – Štedrý večer

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Štedrý večer.

Piesne: 20, A6, 25, 60, A17.