Služby Božie – 2. sviatok vianočný

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. sviatok vianočný.

Piesne: 55, 59, 36, 520, A14.