Večerné pôstne SB_22.2.2024

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z pôstnych večerných služieb Božích_22.2.2024.

Piesne: 94, A25, 112, 410.