Služby Božie – 2. slávnosť veľkonočná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť časť zvukového záznamu zo služieb Božích – 2. slávnosť veľkonočná.

Piesne: 144, A36.