Služby Božie – 1. nedeľa po Veľkej noci

V nasledovnom článku si môžete vypočuť  zvukový záznam zo služieb Božích – 1. nedeľa po Veľkej noci.

Piesne: 188, 149, 140, 132, A35.