Currently browsing

Page 3

Zborový život v mesiaci august

Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Evanjelium podľa Matúša 10,7 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august:

Zborový život v mesiaci júl

Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. List Jakuba 1,19 Rozpis služieb Božích a …