Currently browsing category

Nezaradené

Zborový život v mesiaci marec

V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. Efezským 6, 18 …

Zborový život v mesiaci december

Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy. Zachariáš 9,9b Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci december:

Online stretnutia v našom zbore

Počas obmedzení je zakázané sa stretávať. Niektoré stretnutia však prebiehajú online napr. výučba konfirmácie, biblické hodiny, stretnutia rodinného spoločenstva. V prípade, že …