Currently browsing

marec 2019

Zborový život v mesiaci apríl

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta [Amen]. Evanjelium podľa Matúša 20,28 Rozpis služieb Božích a ďalších …

Zborový život v mesiaci marec

Ak si upriamite srdcia na Hospodina … … a budete slúžiť Jemu samému. 1. Samuelova 7,3 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít …