Currently browsing

august 2022

Zborový život v mesiaci august

Nech zaplesajú stromy lesa pred Hospodinom! Lebo prichádza súdiť zem. 1. Kron 16,33 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august: