Currently browsing

december 2021

Závierka občianskeho roka

Piesne: 331, 65, 415 Text: Žalm 103 Modlitba: Všemohúci Bože a láskavý Otče náš nebeský, úprimne Ti ďakujeme a oslavujeme Ťa za všetky …

Štedrý večer

Piesne: 22, 642, 60 Text: Lukáš 2, 1-14 Modlitba: Svätý a mocný Bože, oslavujeme dnes Tvoju vernosť a otcovskú lásku, lebo si splnil svoje …