Currently browsing

február 2021

2. pôstna nedeľa

Piesne: 113, 83, 304 Text: 2. Mojžišova 34,1-9;  Mt 15, 21-28 Modlitba: Večný a svätý náš Bože, ktorý si sa nám vo …

1. pôstna večiereň

Piesne: 86, 104, 410 Text: Mt 16, 21-27 Modlitba: Oslavujeme Ťa, Bože, Otče náš milý nebeský a ďakujeme Ti srdečne a úprimne, …

1. pôstna nedeľa

Piesne: 80, 444, 85 Texty: Rímskym 10, 8b – 13; Lukáš 4, 1 – 13 Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, vzdávame Ti …

Predpôstna nedeľa

Piesne: 377, 229, 458 Texty: 1. Kor 13, 1-13; Lk 18, 31-43 Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, plný milosti a lásky, Ty …

Nedeľa po Deviatniku

Piesne: 333, 556, 365 Texty: 1. Kráľov 8, 57-58; Lk 8, 4-15 Modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, Tvoje slovo je dobrým …