Currently browsing

február 2020

Zborový život v mesiaci marec

A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte! Evanjelium podľa Marka 13,37 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci marec: