Currently browsing

marec 2020

5. Pôstne večerné Služby Božie

Piesne: 432, 117, 156 Text: Lukáš 15 Kázeň: Potom som uvidel naprostriedku medzi trónom, medzi štyrmi bytosťami a medzi staršími Baránka, ktorý …

Zoznam kníh v zborovej knižnici

Milí bratia a sestry, v dnešnej výnimočnej situácii, keď sa nemôžeme slobodne pohybovať vonku a stretávať s ľuďmi, Vám dávame do pozornosti …

5. Nedeľa pôstna – Smrtná

PAŠIE – SMRTNÁ NEDEĽA    str. 5 Potom sa pobrali od vrchu Hór cestou k Červenému moru, aby obišli Edómsko. Cestou ľud …

4. Nedeľa pôstna

Piesne: 81, 89, 84, 112 Epištola: Rímskym 5, 1-11 Modlitba: Bože Otče hojný v milosrdenstve a bohatý v daroch, ďakujeme Ti, že …

3. Pôstne večerné služby Božie

Piesne: 100, 334, 537 Text: Lukáš 22, 1-6 Kázeň: Odpočítaj sedem rokov slávnostného odpočinku, sedemkrát sedem rokov, a čas siedmich rokov slávnostného …

Zrušenie spoločných stretnutí

Milí bratia a sestry, na základe usmernenia pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov sa i v našom cirkevnom zbore neuskutočnia …

3. Nedeľa pôstna

Epištola: Efezským 5, 1-16 Evanjelium: Matúš 21, 10-17 Piesne: 80, 91, 83, 182 Kázeň: Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo …

2. Pôstne večerné Služby Božie

Piesne: 331, 92, 431 Text: Ján 13,1-11 Kázeň: 2. Pôstne večerné SB Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. …