Currently browsing

august 2019

Zborový život v mesiaci september

Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Evanjelium podľa Matúša 16,26 Rozpis služieb Božích a …

Zborový život v mesiaci august

Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Evanjelium podľa Matúša 10,7 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august: