Currently browsing

apríl 2015

História filiálky Jamník

Filiálka Jamník podľa prameňov od brata seniora v.v. Mgr. Michal Hudáka a „Krátkych dejín Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Liptovský …