Currently browsing

máj 2020

Zborový život v mesiaci máj

Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. 1. List Petrov 4,10 Rozpis služieb Božích …

3. nedeľa po Veľkej noci

3. nedeľa po Veľkej noci Piesne: 396, 498, 125, 140 Texty: 1 Petra 2, 21-25; Ján 14, 1-6 Kázeň: Milovaní, napomínam vás …