Currently browsing

apríl 2018

Zborový život – apríl

Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Evanjelium podľa Jána 20,21 Rozpis služieb Božích na …