Currently browsing

júl 2021

Zborový život v mesiaci august

Nakloň, Hospodin, ucho a počúvaj. Otvor oči, Hospodin, a viď! 2.Kráľov 19,16   Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august:

Zborova opekacka

Pozývame Vás na zborovú opekačku 18.7.2021 o 16:00 v Liptovskom Petre pri evanjelickom kostole. Plagát:

Zborový život v mesiaci júl

Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme. Skutky apoštolov 17,27-28   Rozpis …