Currently browsing

máj 2018

2. slávnosť svätodušná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. slávnosť svätodušná.

1. slávnosť svätodušná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. slávnosť svätodušná.

Zborový život v mesiaci máj

Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. List Židom 11,1 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít …