Currently browsing category

Zborový život

Zborový život v mesiaci máj

Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. Príslovia 3, 27 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít …

Zborový život v mesiaci apríl

Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi, aj nad živými. Rímskym 14, 9 Rozpis služieb Božích a ďalších …

Zborový život v mesiaci február

Vtedy Sára povedala: Boh mi dal dôvod zasmiať sa. 1. Mojžišova 21, 6 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci február:

Zborový život v mesiaci január

A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. 1. Mojžišova 1, 31 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít …

Zborový život v mesiaci december

Vlk bude ako hosť baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa. Teliatko, levíča a vykŕmený vôl budú spolu a malý chlapček ich bude …

Zborový život v mesiaci október

Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, vševládny Bože! Spravodlivé a pravé Tvoje cesty, Kráľ národov! Zjavenie Jána 15:3 Rozpis služieb Božích …

Zborový život v mesiaci august

Nech zaplesajú stromy lesa pred Hospodinom! Lebo prichádza súdiť zem. 1. Kron 16,33 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august: