Currently browsing

apríl 2022, Page 2

Zborový život v mesiaci apríl

A Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom, že videla Pána a že jej to povedal. Ján 20, 18 Rozpis služieb Božích a …