Služby Božie – Zjavenie

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Zjavenie.