Služby Božie – 1. nedeľa po Zjavení_nedeľa misie

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. nedeľa po Zjavení_nedeľa misie.