Služby Božie – 5. nedeľa po Zjavení

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 5. nedeľa po Zjavení.