Služby Božie – nedeľa po Deviatniku

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – nedeľa po Deviatniku.