Služby Božie – 1. nedeľa pôstna

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. nedeľa pôstna.