Služby Božie – 3. nedeľa pôstna

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 3. nedeľa pôstna.