Večerné služby Božie 27.03.2019

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných služieb Božích 27.03.2019.