Služby Božie – 5. nedeľa pôstna – Smrtná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 5. nedeľa pôstna – Smrtná.