Večerné služby Božie 10.04.2019

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných služieb Božích 10.04.2019.