Služby Božie – 6. nedeľa pôstna – Kvetná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 6. nedeľa pôstna – Kvetná.