Služby Božie – Zelený štvrtok

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Zelený štvrtok.