Služby Božie – Veľký piatok

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Veľký piatok.