Služby Božie – 6.nedeľa po Svätej Trojici_Jakubovany

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 6.nedeľa po Svätej Trojici_Jakubovany.