Služby Božie – 7.nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 7.nedeľa po Svätej Trojici.