Služby Božie – 10.nedeľa po Svätej Trojici_Kajúca

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 10.nedeľa po Svätej Trojici_Kajúca.