Služby Božie_kázeň – rodiny LOS

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – rodiny LOS.