Služby Božie – 15.nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 15.nedeľa po Svätej Trojici.