Služby Božie – 20.nedeľa po Svätej Trojici_Pamiatka zosnulých

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 20.nedeľa po Svätej Trojici_Pamiatka zosnulých.