Služby Božie – 3.nedeľa pred koncom cirkevného roka

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 3.nedeľa pred koncom cirkevného roka.