Služby Božie – predposledná nedeľa cirkevného roka

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – predposledná nedeľa cirkevného roka.