Služby Božie – 2.nedeľa adventná_Pamiatka posvätenia chrámu Božieho Jamník

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2.nedeľa adventná_Pamiatka posvätenia chrámu Božieho Jamník.