Večerné adventné služby Božie_11_12_2019

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných adventných služieb Božích_11.12.2019.